“ငါချင်လုယူသောသင်ပိုက်ဆံနှင့်အတူဒါပေမယ့်ငါ့ကိုချစ်။”ကောင်းကင်တမန်ကနေ လိုအပ်ချက်အတွက်စင်ကြယ်သောအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ပင်လျှင်ဖဲ့၊သူမဟာလိမ့်မည်ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့သင်တို့အဘို့ပေးသွားမှာပါ။ သူမ၏တည်နေရာသည်ဂို့၊အတွက်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူမ၏ကြင်နာသင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုအောက်လက်လွတ်သစ်ပင်ပန်းမန်သည်အချမ်းသာသကြားမာမီ။ သူမကငွေအလုံအလောက်ပေးဆောင်ဖို့သင်နိုင်လျှင်သင်ကျေနပ်အောင်သူမ၏အိပ်ရာအတွက်။”ငါချင်လုယူသောသင်ပိုက်ဆံနှင့်အတူဒါပေမယ့်ငါ့ကိုချစ်။”ကောင်းကင်တမန်ကနေ လိုအပ်ချက်အတွက်စင်ကြယ်သောအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ပင်လျှင်ဖဲ့၊သူမဟာလိမ့်မည်ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့သင်တို့အဘို့ပေးသွားမှာပါ။ သူမ၏တည်နေရာသည်ဂို့၊အတွက်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူမ၏ကြင်နာသင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုအောက်

About