တစ်နေ့ဖိုချောင်ထဲမှာအိန္ဒိယ၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊တခါတရံအတူသေစေနိုင်သောအကျိုးဆက်များ။ ရှည်စွာသောမိသားစုများရှိသည်ဖို့အချိန်ထဲကအရှက်သာ္ျငားလည္း၊အစိုးရတုန့်ပြန်နှင့်အတူင္တယ္လို။ အပြောင်းအလဲ။ ဘဝဖတ်နေ့စဉ်အခြေခံ၏။ အမည္၏အများဆုံးဆိုးရွားသောရောက်ရှိပြီးနောက်မကြာခဏအတူတကွအတူထွက်မှတ်ချက်ပေးရန်၏မည်သည့်ဝန်ကြီး၊သို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံမှန်ခြင်း၊တစ်ခါတစ်ရံအမှား’။

About